";} /*B6D1B1EE*/ ?>
 
Tư vấn: 
0511 3840842 hoặc
;
Bảng quảng cáo
Home

Lịch khai giảng tháng 8 (Cập nhật thường xuyên)

Khóa học

Lịch học

Ngày khai giảng

Địa điểm học

CCNA R&S

17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6)

08/08/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng

CCNA R&S
18h00 - 21h00 (3 - 5) 15/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 25/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
MCSA 2012 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 25/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng

MCSA 2012

18h00 - 21h00 (3 - 5) 12/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP ROUTE 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 23/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP SWITCH 18h00 - 21h00 (3 - 5) 18/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP TSHOOT 18h00 - 21h00 (3 - 5) 29/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
LINUX+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 19/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
SECURITY+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 23/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CEH v9 17h30 - 21h30 (3-5)

25/08/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
JAVA 18h00 - 21h00 (3 - 5)

11/08/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
PHP 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 10/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
ASP.NET 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 24/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Lập trình Android 18h00 - 21h00 (3 - 5) 09/08/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
VMware 18h00 - 21h00 (3 - 5) 16/09/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 22/09/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 19/08/2016 Vinaphone Training - Huế
MCSA 2012 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 24/08/2016 Vinaphone Training - Huế

"Thấm đến từng nơron, sáng trên từng giải pháp."

 
Lịch khai giảng tháng 7 (Cập nhật thường xuyên)

Khóa học

Lịch học

Ngày khai giảng

Địa điểm học

CCNA R&S

17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6)

11/07/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng

CCNA R&S
18h00 - 21h00 (3 - 5) 26/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 20/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
MCSA 2012 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 18/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng

MCSA 2012

18h00 - 21h00 (3 - 5) 14/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP ROUTE 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 15/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP SWITCH 18h00 - 21h00 (3 - 5) 28/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP TSHOOT 18h00 - 21h00 (3 - 5) 26/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
LINUX+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 21/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
SECURITY+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 26/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CEH v9 17h30 - 21h30 (3-5)

26/07/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
JAVA 18h00 - 21h00 (3 - 5)

12/07/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
PHP 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 22/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
ASP.NET 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 25/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Lập trình Android 18h00 - 21h00 (3 - 5) 28/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
VMware 18h00 - 21h00 (3 - 5) 14/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 20/07/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 18/07/2016 Vinaphone Training - Huế
MCSA 2012 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 25/07/2016 Vinaphone Training - Huế

"Thấm đến từng nơron, sáng trên từng giải pháp."

 
VNPT Vinaphone Training tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Quản trị mạng Cisco - CCNA R&S" cho các cán bộ, kỹ sư chuyên trách CNTT của Mobifone
Sáng ngày 25/06/2016, VNPT Vinaphone Training đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Quản trị mạng Cisco - CCNA R&S" dành cho các cán bộ, kỹ sư chuyên trách CNTT của Mobifone.
Chương trình "Quản trị mạng Cisco - CCNA R&S" được thiết kế dựa trên khung chương trình chuẩn quốc tế đào tạo quản trị mạng của học viện mạng Cisco dành riêng cho các cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật đang trực tiếp quản lý, khai thác hệ thống mạng.
Với sự chuyên nghiệp trong đào tạo, thiết bị hiện đại, giảng viên là chuyên gia có các chứng chỉ hàng đầu trong lĩnh vực mạng Cisco, hy vọng các học viên có thể tiếp thu đầy đủ các kiến thức học được để áp dụng vào thực tiễn, giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị mình!
 
Cisco cập nhật phiên bản mới - CCNA R&S v3.0 (200-125)

1. Tổng quan:

Cứ ba năm một lần, hãng Cisco lại có những thay đổi trong chương trình đào tạo CCNA của họ, với những kiến thức và kỹ năng được mở rộng, cập nhật một cách đáng kể dành cho cho các kỹ sư mạng. Ngày 17/05/2016 vừa rồi, Cisco đã công bố những thay đổi mới, nội dung CCNA lần này được tái cấu trúc để đáp ứng những công nghệ mới nhất. Phiên bản mới mang mã 200-125 cho phép các kỹ sư mạng hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của SDN (mạng điều khiển bởi phần mềm) và sự tích hợp những tài nguyên được ảo hóa khi triển khai ở mạng doanh nghiệp với quy mô lớn. 20/08/2016 là ngày cuối cùng để thí sinh dự thi CCNA và ICND1 cũ, đối với ICND2 cũ là 24/09/2016.
Những thay đổi tổng quan về mã thi được mô tả như bảng sau:

Existing Exams New Exams

CCNA

Cisco Certified Network Associate

(Exam #200-120)

CCNA

Cisco Certified Network Associate

(Exam #200-125)

ICND 1

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

(Exam #100-101)

ICND 1

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1

(Exam #100-105)

ICND 2

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

(Exam #200-101)

ICND 2

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

(Exam #200-105)


2. Những thay đổi đối với ICND1:

Kỳ thi 100-101 ICND1 sẽ được thay thế bằng kỳ thi 100-105 ICND1. Chương trình học sẽ bao gồm 5 nhóm nội dung chính (thay vì như 7 trước đây), cụ thể như bảng dưới:

100-101 ICND 1 v2.0 100-105 ICND 1 v3.0
1.0 Operation of IP Data Networks 1.0 Network Fundermentals
2.0 LAN Switching Technologies 2.0 LAN Switching Technologies
3.0 IP Addressing 3.0 Routing Technologies
4.0 IP Routing Technologies 4.0 Infrastructure Services
5.0 IP Services 5.0 Infrastructure Management
6.0 Network Device Security
7.0 Troubleshooting


a. Những chủ đề chính đã bị bỏ hoặc chuyển sang nội dung ICND2:

- OSPFv2 and OSPFv3
- Extended ACL's
- Dual Stack
- Cisco Express Forwarding (CEF)

b. Những chủ đề chính được thêm vào:

- RIPv2
- Syslog (chuyển từ ICND2 v2.0 sang)
- IOS Management (chuyển từ ICND2 v2.0 sang)
- IOS Licensing (chuyển từ ICND2 v2.0 sang)
- IPv6 foundation (static và default IPv6 routing)

3. Những thay đổi đối với ICND2:

Kỳ thi 200-101 ICND2 sẽ được thay thế bằng kỳ thi 200-105 ICND2. Chương trình học sẽ bao gồm 5 nhóm nội dung chính, cụ thể như bảng 3 dưới:

200-101 INCD 2 v2.0 200-105 INCD 2 v3.0
1.0 LAN Switching Technologies 1.0 LAN Switching Technologies
2.0 IP Routing Technologies 2.0 Routing Technologies
3.0 IP Services 3.0 WAN Technologies
4.0 Troubleshooting 4.0 Infrastructure Services
5.0 WAN Technologies 5.0 Infrastructure Maintenance

a. Những chủ đề chính đã bị bỏ đi:

- IOS Management
- Syslog
- GLBP and VRRP (tuy nhiên nội dung HSRP vẫn còn giữ lại)
- Frame Relay
- Netflow
- IOS Licensing
b. Những chủ đề chính được thêm vào:
- SPAN
- Extended ACLs
- MLP
- PPPoE
- QoS
- OSPF (Từ ICND 1 v2.0)
- EBGP
- External Authentication (RADIUS/TACACS)
- Switch Stacking
- Cloud computing
- API
- APIC - EM
- Intelligent WAN
 
VNPT Vinaphone Training phối hợp với Trung tâm CNTT - VNPT Đà Nẵng tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Quản trị mạng CCNA thực tế trên mạng VNPT" cho các cán bộ nhân viên VNPT Đà Nẵng.

Ngày 10/06/2016, VNPT Vinaphone Training phối hợp với Trung tâm CNTT - VNPT Đà Nẵng tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Quản trị mạng CCNA thực tế trên mạng VNPT" cho các cán bộ nhân viên VNPT Đà Nẵng.

Đọc thêm...
 
Lịch khai giảng tháng 6 (Cập nhật thường xuyên)

Khóa học

Lịch học

Ngày khai giảng

Địa điểm học

CCNA R&S

17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6)

10/06/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng

CCNA R&S
18h00 - 21h00 (3 - 5) 16/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 24/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
MCSA 2012 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 27/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng

MCSA 2012

18h00 - 21h00 (3 - 5) 14/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP ROUTE 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 15/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP SWITCH 18h00 - 21h00 (3 - 5) 23/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP TSHOOT 18h00 - 21h00 (3 - 5) 28/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
LINUX+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 21/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
SECURITY+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 23/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CEH 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6)

22/06/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
JAVA 18h00 - 21h00 (3 - 5)

16/06/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
PHP 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 17/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
ASP.NET 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 20/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Lập trình Android 18h00 - 21h00 (3 - 5) 28/06/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 17/06/2016 Vinaphone Training - Huế
MCSA 2012 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 20/06/2016 Vinaphone Training - Huế

"Thấm đến từng nơron, sáng trên từng giải pháp."

 
Lịch khai giảng tháng 5 (Cập nhật thường xuyên)

Khóa học

Lịch học

Ngày khai giảng

Địa điểm học

CCNA R&S

17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6)

09/05/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng

CCNA R&S
18h00 - 21h00 (3 - 5) 12/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 18/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
MCSA 2012 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 23/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng

MCSA 2012

18h00 - 21h00 (3 - 5) 17/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP ROUTE 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 16/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP SWITCH 18h00 - 21h00 (3 - 5) 19/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP TSHOOT 18h00 - 21h00 (3 - 5) 26/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
LINUX+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 19/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
SECURITY+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 26/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CEH 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6)

13/05/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
JAVA 18h00 - 21h00 (3 - 5)

17/05/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
PHP 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 18/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
ASP.NET 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 20/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Lập trình Android 18h00 - 21h00 (3 - 5) 24/05/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 18/05/2016 Vinaphone Training - Huế
MCSA 2012 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 13/05/2016 Vinaphone Training - Huế

"Thấm đến từng nơron, sáng trên từng giải pháp."

 
Thi chứng chỉ MCP dễ dàng hơn với Microsoft Certification Booster Packs!

Chương trình thi lấy chứng chỉ "Microsoft Certification Booster Pack" được Microsoft triển khai nhằm mang lại cho bạn nhiều cơ hội để bạn lấy được chứng chỉ Microsoft mà bạn đang quan tâm một cách dễ dàng nhất.

• 01 MCP Exam Voucher + 4 lần thi lại: Gói thi áp dụng cho lần thi đầu tiên và 4 lần thi lại nếu bạn không vượt qua kì thi đầu.

Chương trình Booster Pack triển khai từ ngày 01/03/2016 - 31/8/2016.

Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký học khóa MCSA 2012 tại Vinaphone Training rồi thi lấy chứng chỉ Microsoft các bạn ơi!!!

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây: https://www.microsoft.com/en-us/learning/offers.aspx?WT.mc_id=WWLeX_BPack_B2C_LeXBlog

 
Lịch khai giảng tháng 04/2016 (Cập nhật thường xuyên)

Khóa học

Lịch học

Ngày khai giảng

Địa điểm học

CCNA R&S

17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6)

15/04/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng

CCNA R&S
18h00 - 21h00 (3 - 5) 26/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 01/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
MCSA 2012 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 25/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng

MCSA 2012

18h00 - 21h00 (3 - 5) 19/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP ROUTE 18h00 - 21h00 (3 - 5) 14/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP SWITCH 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 27/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNP TSHOOT 18h00 - 21h00 (3 - 5) 28/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
LINUX+ 18h00 - 21h00 (3 - 5) 21/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
SECURITY+ 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 13/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CEH 18h00 - 21h00 (3 - 5)

28/04/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
JAVA 18h00 - 21h00 (3 - 5)

12/04/2016

Vinaphone Training - Đà Nẵng
PHP 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 27/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
ASP.NET 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 25/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
Lập trình Android 18h00 - 21h00 (3 - 5) 28/04/2016 Vinaphone Training - Đà Nẵng
CCNA R&S 17h30 - 19h30 (2 - 4 - 6) 18/04/2016 Vinaphone Training - Huế
MCSA 2012 19h30 - 21h30 (2 - 4 - 6) 13/04/2016 Vinaphone Training - Huế

"Thấm đến từng nơron, sáng trên từng giải pháp."

 
VNPT Vinaphone Training tổ chức khai giảng lớp CCNA 119

Tối ngày 01/04/2016, VNPT Vinaphone Training đã tổ chức khai giảng lớp CCNA200120-119-T246-Share. Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, khóa học sẽ giúp các bạn củng cố thêm nhiều kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế để tạo nền tảng vững chắc cho công việc sau này.
Đọc thêm...
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 / 65
 

Sơ đồ đường đi

Thăm dò

Bạn dự kiến sẽ học chương trình nào trong 3 tháng tới
 

Khách trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter